Asiakkaamme sanovat
sen parhaiten!

Meidät tunnetaan erinomaisten oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi siitä, että teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Asiakas on aina ollut meillä keskiössä ja niin tulee aina olemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaillamme on aito mahdollisuus vaikuttaa kehitystyöhön. Me kuuntelemme, ideoimme ja suunnittelemme yhdessä. Ja tästä syystä asiakkaamme käyttävät palveluitamme vuosia.  

Hienot asiakastarinat ovat merkki luottamuksesta, jonka olemme ansainneet asiakkaidemme keskuudessa. Käyttötapausten avulla on helpompi tutustua Priimaan ja huomata, miten hyvin se taipuu erilaisin koulutustarpeisiin. Katso alta lisää!

Asiakastarina:
Labquality

”Priiman käyttöönotto oli nopeaa ja sujuvaa.”

Priiman avulla koulutusten suunnittelu, päivittäminen, tehtävien ja sisällön luonti on aidosti Labqualityn omissa käsissä. Priima kehittyy nopeasti ja Discendum kuuntelee asiakkaiden toiveita erinomaisesti. Katso Labqualityn asiakastarina oheiselta videolta!

Asiakastarina:
ZetaDisplay

”Discendumilla on huomattavan paljon tietotaitoa oppimisympä-ristöistä ja niiden toimivuudesta.”

ZetaDisplaylla nousi esiin tarve miettiä uutta toimintamallia asiakaskoulutukseen, sillä olemassa olevat henkilöresurssit eivät riittäneet palvelemaan kasvavaa asiakaskoulutusmäärää. Lue ZetaDisplayn asiakastarina!

LUE CASE
Asiakastarina:
Työturvallisuuskeskus

”Vertailimme lukuisia eri alustoja, joista Priima valikoitui tiukkojen kriteerien pohjalta.”

Työturvallisuuskeskus kokee, että Priima on toimintavarma, kustannustehokas, selkeä ja helppokäyttöinen. Priiman käyttöönotto kannatti, sillä asiakaspalautteen keskiarvo nousi jo ensimmäisen toimintavuoden aikana. Katso Työturvallisuuskeskuksen esitys oheiselta videolta!

Asiakastarina:

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, SUH

”Jatkoimme 
luotettavan 
yhteistyö-kumppanin kanssa.”

Etäopiskeluaikana Priiman käyttö SUH:ssa on lisääntynyt todella paljon. He uskovat, että Priiman kehitys ei jää paikoilleen ja Discendum on valmis haastamaan itseään aina
tarpeen mukaan. Lue SUH:in asiakastarina!

LUE CASE

Lisää Priima-asiakastarinoita.

Farmasian Oppimiskeskus ry, FOK

”Priima otettiin käyttöön, koska se on helppo-käyttöinen ja selkeä. Asiakashallinnan automatisointi on säästänyt meiltä useita työtunteja.”

LUE TARINA

Taloushallintoliitto ry

—–
”Koronapandemia vauhditti meillä digitalisaatiota, mikä on varsin positiivista. Optimasta Priimaan siirtyminen sujui yllättävän kivuttomasti.”

KATSO TARINA

Sukeltajaliitto ry

—–
”Priiman käyttäjäystävällisyyttä kuvastaa se, että materiaalia oli alle vuosi käyttöönoton jälkeen tuplasti enemmän saatavilla kuin aiemmin.”

KATSO TARINA