Kuukausi: kesäkuu 2022

Ketterä osaamisen kehittäminen

Osaava henkilöstö on tärkeä menestystekijä liiketoiminnan kannalta. Osaamisen kehittäminen on tästä syystä keskeinen prosessi.